15 Aralk 2017 13:57:50
Ana Men
· Ana Sayfa
· Köyümüz Hakkýnda
· Baþlamýþ Telefon Rehberi
· Linkler
· Dosyalar
· Esmaülhüsna
· CanlýTV
· Ýletiþim
· Arama
· Kaybettiklerimiz

BAÞLAMIÞ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAÞMA VE KÜLTÜR DERNEÐÝ
· Dernek Sitesi
· Dernek irtibat
· DERNEK TÜZÜÐÜ
· ÜYELÝK BAÞVURU DÝLEKÇESÝ
· Dernek hakkýnda bilgi
Son Kaybmz

Mevlut Varol
Koyumuz Hakkinda
Rivayetler köyün kuruluþunu Anadolu nun Türkler tarafýndan fethedildiði döneme
kadar götürmektedir. Anadolu’nun Türkleþmesi sýrasýnda köye, çevre yerlerdeki Rum
köylerini denetim maksadýyla, Hayta ve Ömür Paþalar görevlendirilir. Bu bölgedeki,
Ayvalý-Teberoðlu arazileri, Ayvalýlar’a yakýn kýsmýnda “Ýnkaya” denilen bir geçitte baþlayýp ,
Çakýrlar ( eski Rum köyü olduðu ifade edilen yer ) köyüne kadar giden ( þimdi az bir yeri
inkýtaya uðrayan ),Ýstanbul-Baðdat-Basra kervan yolu üzerinde olduðu bilinen bir yola sahip
olmasý, bu köyün tarihinin çok eski zamanlara dayandýðýný gösterir. Bu bölgeye Buhara’dan
gelen “Tulukalioðullarý, Bölükbaþýoðullarý ve Seydialioðullarý” namýyla 3 ayrý kabilenin yerleþtiði
rivayet olunur.Ancak bu 3 kabilenin Hayta ve Ömür Paþalardan önce mi, sonra mý köye
yerleþtikleri bilinmemektedir. Köye, Karamolla ( þimdiki Uçarlýlarýn soyu ) isimli bir þahsýn,
daha sonra Kavak’tan gelerek yerleþtiði ifade edilmektedir.Buradaki Berçinli ailesinin de ,
Ladik in Asarcýk tarafýndaki köylerden geldiði sanýlmaktadýr. Ýstanbul-Basra-Baðdat yolu
üzerinde bulunmasý, Baþlamýþ köyünün tarihi bir öneme sahip olduðunu gösterir.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Ksa Mesajlar
Mesaj gndermeniz iin ye olmanz gerekmektedir.

01 Ekim 2017 22:40:11

02 Eyll 2017 23:43:04
SELAMUN ALEYKUM CUMLEDEN MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..

09 Kasm 2015 00:01:22
selamun aleykum,Herkeze Hayirli Gunler dilegiyle....

26 Aralk 2014 19:57:28
selamune Aleykum, Herkeze Selamlar,Uzun bir aradan sonra sitemizle ilgili ufak tefek calismalar olucaktir insallah

08 Mays 2014 11:54:55
Norvec`den kucak dolu saygi ve selamlar. SUAT TULUM

Rastgele Resim