15 Aralk 2017 13:47:01
Ana Men
· Ana Sayfa
· Köyümüz Hakkýnda
· Baþlamýþ Telefon Rehberi
· Linkler
· Dosyalar
· Esmaülhüsna
· CanlýTV
· Ýletiþim
· Arama
· Kaybettiklerimiz

BAÞLAMIÞ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAÞMA VE KÜLTÜR DERNEÐÝ
· Dernek Sitesi
· Dernek irtibat
· DERNEK TÜZÜÐÜ
· ÜYELÝK BAÞVURU DÝLEKÇESÝ
· Dernek hakkýnda bilgi
Son Kaybmz

Mevlut Varol
ÜYELÝK BAÞVURU DÝLEKÇESÝ
ÜYELÝK BAÞVURU DÝLEKÇESÝ

LADÝK BAÞLAMIÞ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ
BAÞKANLIÐINA LADÝK

Derneðinizin tüzüðünü okudum.Derneðin kuruluþ felsefesine ve amacýna sadýk
kalacaðýmý,tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacaðýmý,üyelikten doðan
yükümlülüklerimi zamanýnda ve tam olarak yerine getireceðimi, dernek tarafýndan
gerçekleþtirilmesi için yapýlan çalýþmalara destek vereceðimi,beyan ettiðim bilgilerin
doðru olduðunu,adresimde ve bildirdiðim diðer bilgilerde deðiþiklik olmasý halinde en
geç 1 ay içerisinde bildirimde bulunacaðýmý,aksi halde ilk adresime veya e-posta
adresime veya cep telefonuma SMS mesajý olarak gönderilen bildirimlerin bana
yapýlmýþ olacaðýný kabul ve taahhüt ederim.

Derneðe asil/onursal üye olarak kabul edilmem için gereðini arz ederim.

...../...../2009

Adý ve Soyadý:...............................

Açýk adresi:...................................

Telefonu: ....................................

Ýmza : ........................................

Ekler :

1-Baþvuru formu

2-TC kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi

3-Ýki adet vesikalýk fotoðraf

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Ksa Mesajlar
Mesaj gndermeniz iin ye olmanz gerekmektedir.

01 Ekim 2017 22:40:11

02 Eyll 2017 23:43:04
SELAMUN ALEYKUM CUMLEDEN MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..

09 Kasm 2015 00:01:22
selamun aleykum,Herkeze Hayirli Gunler dilegiyle....

26 Aralk 2014 19:57:28
selamune Aleykum, Herkeze Selamlar,Uzun bir aradan sonra sitemizle ilgili ufak tefek calismalar olucaktir insallah

08 Mays 2014 11:54:55
Norvec`den kucak dolu saygi ve selamlar. SUAT TULUM

Rastgele Resim