15 Aralk 2017 13:56:37
Ana Men
· Ana Sayfa
· Köyümüz Hakkýnda
· Baþlamýþ Telefon Rehberi
· Linkler
· Dosyalar
· Esmaülhüsna
· CanlýTV
· Ýletiþim
· Arama
· Kaybettiklerimiz

BAÞLAMIÞ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAÞMA VE KÜLTÜR DERNEÐÝ
· Dernek Sitesi
· Dernek irtibat
· DERNEK TÜZÜÐÜ
· ÜYELÝK BAÞVURU DÝLEKÇESÝ
· Dernek hakkýnda bilgi
Son Kaybmz

Mevlut Varol
RESMÝ DERNEK TÜZÜÐÜ
BAÞLAMIÞ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ

YÖNETÝM KURULUNDAN ÜYELERÝMÝZE DUYURU!

1- Derneðimizin kurulmasý tamamen resmidir. Türkiye Cumhuriyeti kanun
ve yasalarýna uygun olarak faaliyet gösterecektir.
2- Derneðimiz derneðe kayýtlý üyelerine hizmet vermekle yükümlüdür.
Üyeler dýþýnda hiç kimse dernek hizmetinden yararlanamaz.
3- Hizmet kime yapýlýr?
Derneðimize kayýtlý üye ve üyelerin bakmakla yükümlü olduðu kiþiler için hizmet
edilir. Bu kiþiler üyemizin baba,anne,eþleri,çocuklarý ve 18 yaþýndan küçükse
kardeþleridir. Üyelerin bakmakla yükümlü olmadýðý çocuklarý ise evli ve ayrý
yerlerde ikamet ediyorlarsa üyelerimizin sorumluluk alanýna girmez ve bu
kiþilerin dernekten hizmet alabilmeleri için ayrý üye olmasý gerekmektedir.
4- Derneðimize üye olmak isteyen herkes üye olabilir.Baþlamýþ Köyü
nüfusuna kayýtlý olmasý þartý yoktur.Kayýt olan üyelerimize ayný haklar saðlanacaktýr.
5- Yapýlacak hizmetler nelerdir?
a) Köyümüzdeki veya dýþarýdaki cenazelerde yemek veya pide
(ayran,meþrubat) vermek.(karþýlýksýz)
b) Cenazeye katýlanlar için araç tahsis edilecektir. Üyeler için geçerlidir.
Araba tahsis edilmesi için en az yedi üyenin olmasý gerekir. Üyeler
beraberinde bir kiþi getirebilir. Bunun dýþýndakiler kendi ücretini vermek zorundadýr.
6- Derneðimizin asýl amacý cenaze hizmetlerini yerine getirebilmektir.
Bunun için dernek kasasýnda dört veya beþ cenazeye hizmet verebilmek için
kaynak bulunduracaktýr. Bunun dýþýndaki para köyümüzde diðer
hizmetleri yapmak için kullanýlacaktýr.
7- Amaçladýðýmýz diðer hizmetler þunlardýr:
a) Köy okulunun tamir ve tadilatýnýn yapýlýp sosyal tesis haline getirilmesi
b) Köyümüzün çevre düzenlemesi
c) Köy camisine ihtiyaç dahilinde yardým edilmesi
d) Köy mezarlýk bakýmý ve diðer hizmetler
e) Cenaze arabasýna yer yapýlmasý.
f) Yýlda bir Baþlamýþ köyü Tanýþma þenlikleri yapýlmasý

Derneðimizin tüm üyelerimize ve köyümüze hayýrlý olmasýný dileriz.
Yardým ve desteðinizi bekliyoruz.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Ksa Mesajlar
Mesaj gndermeniz iin ye olmanz gerekmektedir.

01 Ekim 2017 22:40:11

02 Eyll 2017 23:43:04
SELAMUN ALEYKUM CUMLEDEN MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..

09 Kasm 2015 00:01:22
selamun aleykum,Herkeze Hayirli Gunler dilegiyle....

26 Aralk 2014 19:57:28
selamune Aleykum, Herkeze Selamlar,Uzun bir aradan sonra sitemizle ilgili ufak tefek calismalar olucaktir insallah

08 Mays 2014 11:54:55
Norvec`den kucak dolu saygi ve selamlar. SUAT TULUM

Rastgele Resim